Kilka osób zapytało nas ostatnio o Pakiet Korzyści Mój Bank w Getin Noble Banku, więc przyszła pora, aby wreszcie się z nim rozprawić, szczególnie, że nie skorzystają z niego nowi Klienci. Na 1000 zł premii, bo tyle łącznie można zarobić w ciągu roku na tej promocji, mają szansę wyłącznie obecni Klienci Banku, posiadający Konto Getin UP, Słoneczne lub Uniwersalne Plus. Są to rachunki wycofane z oferty i Bank nie prowadzi już ich sprzedaży dla nowych Klientów. Ale jestem przekonana, że znajdzie się grono osób, które jedno z tych trzech wymienionych Kont w GNB posiada i albo nie wie o tej promocji, albo ma wątpliwości co do zasad jej działania. Dlatego specjalnie dla Was recenzja i prześwietlenie poniżej 🙂

Kto może skorzystać z promocji?

Z Pakietu Korzyści Mój Bank mogą skorzystać wyłącznie obecni Klienci Banku, którzy posiadają jedno z 3 kont: Konto Getin UP, Konto Słoneczne lub Konto Uniwersalne Plus.

Okres przystąpienia do promocji

Nowa edycja promocji trwa od 01.11.2017 r. do odwołania.

Warunki promocji – co zrobić, aby otrzymać premię?

Skoro doszedłeś do tego momentu, oznacza to, że jesteś \posiadaczem Konta Getin UP, Konta Słoneczne lub Konta Uniwersalnego Plus. W programie Pakiet Korzyści Mój Bank otrzymasz następujące korzyści: bezpłatne Konto, Kartę i bankomaty, bezpłatne powiadomienia SMS, zwrot 2% wartości opłaconych rachunków domowych, oprocentowanie Konta oszczędnościowego podwyższonego o 0,25%, zwrot 2% wartości zapłaconych rat kredytowych oraz zwrot 2% wartości zakupów wykonanych Kartą Kredytową. Żeby mieć prawo do tych premii i bonusów konieczne będzie spełnienie kilku ogólnych warunków, oraz warunków dodatkowych w zależności od rodzaju zwrotu o jaki będziesz się ubiegać.

  • po pierwsze jesteś właścicielem Konta Osobistego Getin UP, Konta Słoneczne lub Konta Uniwersalnego Plus
  • posiadasz Konto Oszczędnościowe w tej samej współwłasności co Konto Osobiste. Jeżeli posiadasz Konto osobiste wspólne, to chociaż jedno z Was powinno posiadać Konto Oszczędnościowe samodzielnie.
  • w danym miesiącu zapewnisz wpływ wynagrodzenia w wysokości 1000 zł. Bank akceptuje przelewy z innych banków lub z rachunków firmowych w Getin Noble Banku, jednocześnie zaznaczając, że wynagrodzenie to środki otrzymane ze stosunku pracy, emerytury, renty, zasiłków, a także stypendiów
  • w danym miesiącu rozliczysz transakcje bezgotówkowe Kartą lub telefonem na kwotę 300 zł
  • masz wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz podasz w tym celu swój adres mailowy i numer telefonu do powiadomień SMS

Warunki opisane poniżej kwalifikują Cię do Programu Korzyści Mój Bank. Pamiętaj, że Bank nie przyzna Ci premii, jeżeli któryś z warunków nie zostanie spełniony lub, jeżeli zamkniesz Konto przed wypłatą premii za dany miesiąc. W zależności od tego, jaką premię dodatkową chcesz otrzymać, konieczne będzie wykonanie dodatkowych czynności:

Nazwa Korzyści

Szczegóły dot. korzyści

Warunki dodatkowe do spełnienia

Wypłata premii / otrzymanie korzyści

Bezpłatne Konto i Karty debetoweBrak opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta Osobistego oraz wszystkich wydanych do niego Kart DebetowychBrak dodatkowych warunków do spełnieniaW miesiącu następującym po miesiącu spełnienia warunków opisanych powyżej Bank nie naliczy opłaty za Konto i wydane do niego Karty debetowe
Bezpłatne BankomatyZwrot na Konto Osobiste rozliczonych prowizji od wypłat gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce dokonanych wszystkimi Kartami Debetowymi wydanymi do Konta Osobistego.Brak dodatkowych warunków do spełnieniaZwrot pobranych prowizji otrzymasz w terminie do 15 dni od zakończenia Miesiąca, w którym spełniłeś warunki.
Bezpłatne
Powiadomienia
SMS-Info
Zwrot opłaty za usługę SMS Info w Pakiecie PodstawowymBrak dodatkowych warunków do spełnieniaZwrot opłaty otrzymasz w terminie do 15 dni od zakończenia Miesiąca, w którym spełniłeś warunki.
Zwrot środków za opłacone rachunkuBank zwróci na Twoje Konto 2% wartości opłaconych rachunków domowych. Konieczne jest tutaj ustanowienie polecenia zapłaty. Maksymalny zwrot w miesiącu to 30 zł, co odpowiada wydatkom w kwocie 1500 zł. Maksymalny zwrot roczny to 360 zł. Konieczność zrealizowania w danym miesiącu chociaż jednego polecenia zapłaty. Wykluczenia, jak podaje Bank to: polecenia zapłaty ustanowione na instytucje, które nie rozliczają mediów domowych. Zwrot za opłacone rachunku poleceniami zapłaty otrzymasz w terminie do 15 dni od zakończenia Miesiąca, w którym spełniłeś warunki. Premia wpłynie na Twoje Konto Osobiste.
Konto
Oszczędnościowe
+0,25% zgodnie
z Tabelą
Oprocentowania
Podniesienie oprocentowania o 0,25 pkt % w skali roku na Koncie Oszczędnościowym. Dotyczy to oferty standardowej, nie promocyjnej. Na dzień wypłaty odsetek premiowych Konto Oszczędnościowe musi być aktywne.
Podwyższone % dotyczy Konta Oszczędnościowego o tej samej współwłasności co Konto Osobiste, lub jeżeli prowadzisz wspólne Konto Osobiste to % zostanie podniesione na Koncie Oszczędnościowym, który samodzielnie prowadzisz Ty lub współposiadacz rachunku.
Odsetki wynikające z podwyższonego % zostaną przelane na Konto Oszczędnościowe w terminie do 15 dni od zakończenia Miesiąca, w którym spełniłeś warunki. Odsetki premiowe zostaną naliczone od średniego salda Konta Oszczędnościowego za zakończony Miesiąc.
Zwrot środków za transakcje Kartą KredytowąBank zwróci na Twoją Kartę Kredytową 2% wartości wykonanych transakcji bezgotówkowych. Maksymalny zwrot w miesiącu to 30 zł, co odpowiada wydatkom w kwocie 1500 zł. Maksymalny zwrot roczny to 360 zł. Konieczność posiadania aktywnej Karty Kredytowej i rozliczenia nią dowolnych transakcji bezgotówkowych. Jeżeli posiadasz więcej niż 1 Kartę Kredytową Bank zwróci 2% wartości transakcji na rachunek Karty, na którym zaksięgowano najwyższą kwotę transakcji w danym miesiącu. Zwrot za wykonane transakcje bezgotówkowe otrzymasz w terminie do 15 dni od zakończenia Miesiąca, w którym spełniłeś warunki i rozliczyłeś transakcje.

I to właściwie wszystko. Warto również zwrócić  uwagę na to, że jeżeli w danym miesiącu nie spełnisz chociaż jednego warunku to z danej korzyści nici. Bank nie wypłaci premii czy nie naliczy zwrotu lub odsetek. Szczególnie ważne są tutaj zgody marketingowe – zadbaj o to, aby były wyrażone i ich nie wycofuj. Jeżeli nosisz się z zamiarem rezygnacji z Konta osobistego lub oszczędnościowego, to warto poczekać do momentu otrzymania korzyści za dany miesiąc, a dopiero później złożyć wypowiedzenie.

Więcej korzyści w Getin Noble Bank

Co prawda Pakiet Korzyści nie jest już dostępny dla nowych Klientów, ale jeżeli chciałeś przenieść swoje produkty do Getin Banku, to również warto to rozważyć. Getin proponuje obecnie fajne oprocentowanie na Koncie oszczędnościowym: 2,7% dla nowych środków do 200 000 zł, przez okres 4 miesięcy. (Ta oferta jest również dostępna dla obecnych Klientów w bankowości elektronicznej.)

W ofercie Getin Noble Banku znajdziesz atrakcyjne, osobiste Konto Proste Zasady. W zamian za jedną płatność bezgotówkową w miesiącu (może być to płatność Kartą lub Blikiem) nie zapłacisz za otwarcie i prowadzeni konta, za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce, za wydanie i prowadzenie karty debetowej oraz za przelewy w bankowości Mobilnej i Internetowej. Dodatkowo płacąc Kartą GNB w Cinema City otrzymasz 10% rabatu na filmy 2D i 3D, IMAX oraz przekąski dostępne w strefie gastronomicznej.

No i będą już Klientem Banku możesz skorzystać z lokaty mobilnej na 3%, do maksymalnej kwoty 10 000 zł, na okres 2 miesięcy.

OTWÓRZ KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Z OPROCENTOWANIEM 2,7% DLA KWOTY DO 200 000 ZŁ

Jeżeli opisana przez nas promocja rozwiała Twoje wątpliwości i podoba Ci się to co robimy, pomóż nam w dalszym rozwoju. Skorzystaj z oferty klikając w formularz poniżej. 🙂
PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin oferty specjalnej – Pakiet Korzyści „Mój Bank”

Regulamin Oferty Specjalnej „Na nowe środki” – III edycja

Tabela oprocentowania Kont Osobistych oraz Kont Oszczędnościowych