W BZWBK ruszyła obfita w nagrody promocja, w której masz szansę otrzymać 150 zł premii w gotówce, oraz dwa vouchery o wartości 100 zł każdy za skorzystanie z programu „Priceless Specials”. Voucher możesz wykorzystać w Cinema City, RTV Euro AGD, New Balance, Decathlon i w WFP. Dodatkowo dobrą wiadomością jest fakt, iż z promocji mogą skorzystać zarówno nowi jak i obecni Klienci. W zależności od tego czy już masz w Banku Kartę Kredytową, czy dopiero podpiszesz umowę będę dotyczyły Cię inne warunki, ale o tym przeczytasz poniżej.

Kto może przystąpić do promocji?

Promocja kierowana jest dla nowych Klientów, którzy w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem do promocji nie posiadali karty kredytowej w BZ WBK, oraz dla obecnych Klientów, którzy zawrą umowę o Kartę mobilną, pod warunkiem, że w w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem do promocji nie posiadali karty mobilnej w Banku.

Okres przystąpienia do promocji

Do promocji możesz przystąpić w okresie do 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r. Pamiętaj jednak, że liczba voucherów w programie Priceless Specials została ograniczona i wynosi 3000 sztuk.

JESTEM NOWYM KLIENTEM

Jeżeli nie posiadałeś Karty Kredytowej w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem do promocji, do zdobycia nagrody w kwocie 100 zł dzieli Cię kilka prostych kroków:

 • składasz wniosek o wydanie Karty Kredytowej w BZWBK za pośrednictwem strony Banku lub w Placówce. W Regulaminie promocji nie ma zapisów mówiących o konieczności rejestracji, ale na stronie promocji, znajduje się krótki formularz, który proponuję mimo wszystko wypełnić.
 • najpóźniej w dniu podpisania umowy wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych, a także podajesz numer kontaktowy
 • w miesiącu, w którym zawrzesz umowę, lub w miesiącu następującym po tym, w którym umowę podpisałeś wykonujesz łącznie 5 transakcji bezgotówkowych Kartą Kredytową. Transakcje mogą być wykonane w sklepach stacjonarnych oraz przez Internet.

Dodatkowo możesz otrzymać jeszcze 50 zł premii dodatkowej. Żeby tak się stało Bank zobowiązuje Cię do wykonania następujących czynności:

 • do dnia 31.08.2017 r. podpisujesz umowę o dodatkową Kartę Kredytową
 • w miesiącu podpisania umowy o dodatkową Kartę Kredytową lub w miesiącu następującym po podpisaniu umowy o dodatkową Kartę Kredytową wykonujesz łącznie 5 transakcji bezgotówkowych (dodatkową) Kartą Kredytową.
JESTEM OBECNYM KLIENTEM

Jeżeli posiadasz już w Banku główną Kartę Kredytową, ale nie masz mobilnej Karty Kredytowej i nie miałeś jej w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem do promocji, wykonaj poniższe kroki, aby otrzymać 100 zł premii:

 • do dnia 31.08.2017 r. zawierasz umowę o wydanie mobilnej karty kredytowej. Pamiętaj o konieczności wyrażenia zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych. W Regulaminie promocji nie ma zapisów mówiących o konieczności rejestracji, ale na stronie promocji, znajduje się krótki formularz, który proponuję mimo wszystko wypełnić.
 • w miesiącu, w którym zawrzesz umowę o mobilną Kartę Kredytową, lub w miesiącu następującym po tym, w którym umowę podpisałeś wykonujesz łącznie 5 transakcji bezgotówkowych mobilną Kartą Kredytową. Transakcje mogą być wykonane w sklepach stacjonarnych oraz przez Internet.

Dodatkowo możesz otrzymać 50 zł premii dodatkowej. Żeby tak się stało Bank zobowiązuje Cię do wykonania następujących czynności:

 • do dnia 31.08.2017 r. podpisujesz umowę o dodatkową Kartę Kredytową
 • w miesiącu podpisania umowy o dodatkową Kartę Kredytową lub w miesiącu następującym po podpisaniu umowy o dodatkową Kartę Kredytową wykonujesz łącznie 5 transakcji bezgotówkowych (dodatkową) Kartą Kredytową.

Wypłata premii

Nagrody pieniężne o wartości 100 zł oraz 50 zł zostaną przekazane na rachunek Karty Kredytowej, którą posiadamy w Banku. Zgodnie z regulaminem wypłata środków w kwocie 100 zł nastąpi w drugim miesiącu kalendarzowym licząc od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę kredytową główną dla nowego klienta lub po miesiącu zawarcia umowy o mobilną karty kredytowej dla obecnego klienta. Ten sam termin obowiązuje dla wypłaty środków 50 zł w przypadku wyrobienia dodatkowych kart kredytowych zarówno dla nowego jak i obecnego Klienta.

Warto też pamiętać, że na dzień wypłaty premii należy być posiadaczem wnioskowanych w ramach promocji Kart, oraz w przypadku obecnych Klientów także głównej karty kredytowej, która upoważniała do wzięcia udziału w tej promocji.

Voucher o wartości 200 zł w programie Priceless Specials”

Jeżeli przystępując do promocji zawrzemy umowę o Kartę Kredytową World Mastercard mamy możliwość zdobycia dwóch voucherów o wartości 100 zł każdy, o czym informowałam na wstępie recenzji. Warunki jakie należy spełnić aby otrzymać vouchery są podobne do tych, które pojawiły się powyżej:

 • zawierasz umowę o Kartę Kredytową – jeżeli chcesz odebrać vouchery musi być to World Mastercard
 • rejestrując się w programie podajesz telefon i email oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
 • wykonujesz 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu podpisania umowy o Kartę Kredytową lub w następnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu podpisania umowy

Co istotne aby otrzymać dwa vouchery rejestrujesz dwie karty kredytowe: swoją główną, oraz kartę dodatkową. Pamiętaj, że pula nagród w promocji została ograniczona do 3000 sztuk, gdzie regulamin dokładnie określa podział liczbowy voucherów:

 • 950 voucherów do sieci kin Cinema City do zrealizowania w terminie do 31.03.2018 r.
 • 950 voucherów na zakupy do sieci sklepów RTV Euro AGD do zrealizowania w terminie do 01.06.2018 r.
 • 280 voucherów na zakupy do sieci sklepów New Balance do zrealizowania w terminie do 31.12.2017 r.
 • 670 voucherów na zakupy do sieci sklepów Decathlon do zrealizowania w terminie do 31.05.2019 r.
 • 150 cegiełek na rzecz fundacji WFP (World Food Programme – Światowy Program Żywnościowy) z siedzibą w Rzymie przekazywanych fundacji za pośrednictwem Organizatora.

O przyznaniu nagrody zostaniesz poinformowany telefonicznie, bądź więc czujny i nie przegap telefonu. Podczas rozmowy telefonicznej będziesz też mógł wskazać jaki voucher wybierasz. Zgodnie z regulaminem promocji połączenia telefoniczne wykonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00 w okresie pięciu dni roboczych następujących po przygotowaniu listy Klientów, którzy spełnili warunki promocji. Dokładny harmonogram znajdziecie w Regulaminie Promocji.

Vouchery otrzymasz na adres email podany podczas rejestracji najpóźniej do dnia 16 października 2017 r.

PRZYDATNE DOKUMENTY

Zasady promocji wakacje z Kartą Kredytową BZWBK

Regulamin promocji „Priceless Specials”

Taryfa Opłat i Prowizji BZWBK

 

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)