Credit Agricole przedłużyło promocję, wprowadzając drugą edycję, gdzie za przeniesienie rachunku możemy otrzymać aż 200 PLN premii. Promocja trwa od 01 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., a skorzystają z niej Klienci, którzy na rok przed otwarciem rachunku nie byli posiadaczami/współposiadaczami Konta indywidualnego innego niż Pakiet Depozytowy. Oznacza to, że w promocji mogą wziąć udział nowi Klienci, którzy konto dopiero otwierają (przenoszą z innego Banku), a także Klienci, którzy posiadają Pakiet Depozytowy i zdecydują się na jego zmianę.

WARUNKI PROMOCJI

Osoby, które otworzą konto w Credit Agricole lub zdecydują się na zmianę pakietu poza zawarciem umowy lub złożeniem dyspozycji zmiany pakietu powinny dodatkowo:

  • złożyć wniosek o kartę i Bankowość Elektroniczną z wyborem wyciągu elektronicznego
  • powinny zapewnić stały wpływ na konto, co  oznacza podpisanie „Zlecenia przekazywania środków” z podaniem danych Pracodawcy, od którego otrzymujemy wynagrodzenie oraz zadeklarowaną kwotą, która nie może być niższa niż 3000 PLN. Zasilenie konta na kwotę minimum 3000 PLN musi odbywać się przez 3 miesiące następujące po sobie. Pierwszy wpływ musi nastąpić maksymalnie miesiąc po otwarciu przez nas rachunku. Jeżeli więc konto otworzymy w kwietniu, to rachunek musimy zasilać przez maj, czerwiec i lipiec 2017 r. 
  • wyrazić zgody na marketing Banku i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem maila i telefonu.
  • a także aby skutecznie przenieść konto do Credit Agricole konieczne jest nadanie pełnomocnictwa dla Banku, aby skutecznie mógł przenieść i zamknąć nasze konto w innym Banku

O premię mogą ubiegać się również osoby, które otrzymują wynagrodzenie 1500 PLN. Co prawda taki zapis nie widnieje w regulaminie, ale znajduje się na stronie promocji i gwarantuje nam, że jeżeli nasze wpływy będą niższe niż 3000 PLN, ale wyniosą minimum 1 500 PLN miesięcznie, to w ofercie za przeniesienie otrzymamy premię 100 PLN. Oczywiście wszystkie opisane powyżej warunki muszą zostać spełnione, ponieważ ten zapis dotyczy jedynie kwoty zasileń naszego konta. O promocji, w której możecie otrzymać 100 PLN za przeniesie konta pisaliśmy Wam w Listopadzie 2016 r.: 100 PLN premii za przeniesienie Konta do Credit Agricole.

premia

Co ważne, jeżeli otwieracie Konto przez Internet, to zgodnie z Regulaminem wniosek z Pełnomocnictwem (który zawiera nazwę dotychczasowego banku, prawidłowy numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, użytkowanego w dotychczasowym banku, dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku z zachowaniem umownego wypowiedzenia, oraz nazwę i adres instytucji przekazującej Wynagrodzenie) powinien zostać złożony w momencie podpisania Umowy Konta lub nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy konta.

Wypłata premii

Wypłata premii 200 PLN lub 100 PLN w przypadku jeżeli nasze wynagrodzenie wynosi 1500 PLN, nastąpi po spełnieniu opisanych powyżej warunków, najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniliśmy wszystkie warunki (jeżeli warunki zostaną spełnione w listopadzie, najpóźniej do końca grudnia Bank powinien wypłacić premię).

Pamiętajcie również, że aby otrzymać premię to nie wolno nam zrezygnować z Karty. Regulamin mówi wprost, że osoby, które na dzień wypłaty premii nie będą posiadały Karty do konta nie otrzymają premii.

Jakie Konto wybrać?

W promocji biorą udział 4 pakiety kont proponowane przez Credit Agricole: 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS oraz Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM. Informacje o kontach zamieszczamy poniżej. Szczegółowe opłaty znajdują się w Tabeli Opłat i Prowizji, którą zamieściliśmy poniżej. Dodatkowo zamieszczamy również regulamin oferty „Zapraszamy do Credit Agricole III”, z którego dowiecie się jakie jeszcze promocje przygotował Credit Agricole dla Klientów z Limitem Kredytowym w rachunku lub Kartą Kredytową.

Warto też zaznaczyć, że w Credit Agricole trwa jeszcze jedna promocja, w której mamy możliwość otwarcia rachunku 1Konto i otrzymać premię 200 zł za bardzo proste warunki:

  • zapewniając w danym miesiącu kalendarzowym wpływ na 1Konto na łączną kwotę minimum 500 PLN.
  • wykonując 3 przelewy w danym miesiącu kalendarzowym za pośrednictwem aplikacji mobilnej CA24 Mobile

Nic nie stoi na przeszkodzie aby te promocje połączyć i zgarnąć łączną premię w kwocie 400 zł. To już jest całkiem przekonująca kwota, a warunki nie są wygórowane. Szczegóły promocji dotyczącej 1 Konta znajdziecie w naszym poście Mobilne 1Konto 1 200 PLN, a może nawet 400 PLN premii.

 

PROWADZENIE

BANKOMATY

PRZELEWY

KARTA

1 Konto

0 zł

0 zł
za wypłaty gotówki z bankomatów BZWBK, Euronet, i bankomatów w Placówkach Banku.
Koszt wypłaty w innych bankomatach to 5 zł od transakcji

0 zł
za przelewy mobilne, internetowe

(5,90 zł za przelewy w serwisie telefonicznym;
8,90 zł w placówkach)

0 zł
za kartę do konta pod warunkiem rozliczenia transakcji bezgotówkowych na kwotę 1 zł. W innym przypadku opłata wynosi 2,90 zł

Konto PROSTOoszczędzające

4,90 zł

0 zł
za wypłaty gotówki z bankomatów w Placówkach Banku.
Koszt wypłaty w innych bankomatach to 5 zł od transakcji

0 zł
za przelewy mobilne i internetowe

(5,90 zł za przelewy w serwisie telefonicznym;
8,90 zł w placówkach)

3,90 zł
za kartę do konta

Konto PROSTOoszczędzające PLUS

9,90 zł
Opłata nie jest pobierana jeżeli wpływy miesięczne wynoszą 1500 zł lub 1000 zł dla osób przed 30 rokiem życia

0 zł
za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce

0 zł
za przelewy mobilne i internetowe

(5,90 zł za przelewy w serwisie telefonicznym;
8,90 zł w placówkach)

0 zł
za kartę do konta jeżeli wpływy miesięczne wynoszą 1500 zł lub 1000 zł dla osób przed 30 rokiem życia oraz jeżeli zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę 500 zł miesięcznie. W przypadku braku wpływów opłata wynosi 7,90 zł

Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM

14,90 zł
Opłata nie jest pobierana jeżeli wpływy miesięczne wynoszą 10 000 zł

0 zł
za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie

0 zł
za przelewy mobilne, internetowe, w serwisie telefonicznym i w placówkach

0 zł
za kartę do konta

PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin promocji „Polacy wybierają Credit Agricole – przenieś konto. Edycja 2”

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)