Lokata na start w Plus Banku to ciekawa opcja oszczędzania z rosnącym z miesiąca na miesiąc oprocentowaniem, które kształtuje się od 3% do 5%. Co prawda jest kilka warunków do spełnienia, ale zdecydowanym plusem lokaty jest możliwość uzyskania odsetek w przypadku likwidacji przed końcem trwania umowy. Lokata jest również dedykowana osobom z mniejszym zasobem gotówki, ponieważ maksymalna kwota lokaty to 10 000 PLN.

PARAMETRY LOKATY

Okres trwania depozytu: 3 miesiące
Oprocentowanie: 1 miesiąc – 3%, 2 miesiąc – 4%, 3 miesiąc – 5%
Kwota lokaty: Od 1000 PLN do 10 000 PLN
Ilość depozytów: Klient może posiadać tylko jedną Lokatę na start
Odnawialność: Lokata nieodnawialna z przelewem środków na rachunek w Plus Banku
Kapitalizacja odsetek: Możliwość wyboru: Przekazywane co miesiąc na rachunek w Plus Banku, Przekazywane na rachunek po zakończeniu trwania depozytu, Dopisywane do kwoty lokaty po każdym cyklu odsetkowym
Utrata odsetek: 
W przypadku likwidacji lokaty w pierwszym miesiącu, czyli w pierwszym okresie odsetkowym skutkuje brakiem naliczania odsetek. W przypadku likwidacji lokaty w w drugim i trzecim okresie odsetkowym Bank nalicza odsetki za poprzednie okresy rozliczeniowe. Jeżeli więc zerwiemy lokatę w pierwszym miesiącu, dostaniemy jedynie to co ulokowaliśmy na lokacie. Jeżeli po zakończeniu pierwszego cyklu, zostaną nam naliczone odsetki za pierwszy miesiąc. Jeżeli zerwiemy lokatę po zakończeniu drugiego cyklu to odsetki naliczą się za pierwszy i drugi miesiąc i podobnie w przypadku trzeciego cyklu.

Przystąpienie do promocji

Z Lokaty na start mogą skorzystać osoby, które posiadają w PlusBanku Konto Plus, założone w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nie posiadają żadnych terminowych lokat oszczędnościowych. Jeżeli chcemy otworzyć Lokatę na start, a nie posiadamy Konta Plus, możemy je otworzyć w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta. Po założeniu rachunku, możliwe jest założenie lokaty. Rachunek w PlusBanku otwierany jest na potrzeby dysponowania odsetkami od depozytu, a jego zamknięcie skutkuje zerwaniem lokaty.

Założenie Lokaty

W oddziale Banku lokata zostanie założona po otwarciu Konta Plus, chyba, że już je posiadamy. Następnie wystarczy wpłacić środki na rachunek lokaty w formie bezgotówkowej – przelewem, lub gotówkowej poprzez wpłatę w kasie Oddziału.

Jeżeli zakładamy lokatę przez Infolinię również w pierwszej kolejności konieczne jest zawarcie umowy o Konto Plus, chyba że już jesteśmy posiadaczami tego rachunku. Lokata zakładana przez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta musi zostać opłacona maksymalnie w przeciągu 3 dni roboczych po rozmowie z Pracownikiem Centrum i musi spełniać warunki określone podczas rozmowy czyli kwotę jaką zadeklarowaliśmy oraz numer rachunku, z którego środki mają wpłynąć. Nasze dane, które wskazaliśmy do założenia lokaty, muszą być zgodne z danymi właściciela rachunku, z którego opłacamy depozyt. W przypadku kiedy nasze dane okażą się niezgodne, przelejemy na lokatę środki w innej wysokości niż wskazane w rozmowie, albo jeżeli okaże się, że dokument którym posłużyliśmy się przy zawieraniu umowy jest zastrzeżony, Bank dokona zwrotu środków z lokaty na rachunek z którego opłaciliśmy lokatę.

PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin „Lokata na Start” Plus Bank

Tabela Oprocentowania dla Osób fizycznych Plus Banku