Kiedyś resztę z zakupów odkładało się do skarbonki. Dzięki temu można było zaoszczędzić gotówkę i odkładać środki na dowolny cel. Trzymanie środków w przysłowiowej skarpecie ma jednak jedną wadę – nie procentuje. Idealnym rozwiązaniem na regularne i systematyczne oszczędzanie są programy wprowadzone przez niektóre Banki, polegające na automatycznym odkładaniu środków z naszego rachunku na specjalne, oprocentowane konto. Dzięki temu nie tylko odkładamy, ale jeszcze zarabiamy. Co prawda oprocentowanie takich środków jest mniejsze niż na lokacie, czy koncie oszczędnościowym, ale mimo wszystko zarobimy na tym więcej niż przetrzymując gotówkę w skarbonce. Obecnie programy regularnego i automatycznego oszczędzania posiadają w swojej ofercie Banki takie jak: Credit Agricole – usługa CA Saver, mBank – usługa mSaver, ING Bank Śląski – usługa Smart Saver, Getin Bank – usługa Zachowaj Resztę oraz PKO BP – usługa Autooszczędzanie.

Co do zasady funkcjonowania „saverów”, we wszystkich Bankach są ona takie same: wydajemy – odkładamy – oszczędzamy – zarabiamy. Programy automatycznego oszczędzania polegają na zaokrąglaniu wydawanych przez nas środków do pełnych złotych, a nadwyżkę lokują na dedykowanym do tego koncie. Jeżeli np. za zakupy płacimy 13 zł to 7 zł albo 2 zł w zależności od tego jaki schemat kwotowy wybierzemy, jest przelewane na nasze konto połączone z usługą Saver. W niektórych przypadkach możemy też zadecydować, iż system oszczędzania ma być procentowy, a nie zaokrąglany do pełnych złotych. Załóżmy, że decydujemy się odkładać 10% z każdej transakcji. Jeżeli za zakupy zapłacimy 13 zł to z naszego rachunku jest lokowana kwota o wartości 1,30 zł.

Przyjrzyjmy się obecnym programom regularnego i automatycznego oszczędzania, i sprawdźmy jakie warunki proponują nam Banki, abyśmy mogli wybrać ten, które jest dla nas najlepszy.

ING BANK ŚLĄSKI – USŁUGA SMART SAVER

Smart Server dedykowany jest osobom, które posiadają już Konto Osobiste w ING Banku Śląskim. Jeżeli jeszcze takiego konta nie posiadacie, to możecie założyć je za pośrednictwem naszej strony, po wcześniejszym zapoznaniu się z jego recenzją w artykule 100 zł za otwarcie Konta z Lwem w ING Banku Śląskim. Z rachunkiem oszczędnościowym Smart Server możemy wybrać 3 sposoby oszczędzania i odkładania naszej „reszty”:

 • Zaokrąglenie kwoty naszej transakcji do 10 zł
 • Zaokrąglenie kwoty naszej transakcji do 5 zł
 • Procent od kwoty transakcji w wysokości od 1% do 10%

Transakcje, z których odkładana jest wskazana przez nas część gotówki to:

 • płatność kartą debetową wydaną do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN (z wyłączeniem płatności w Urzędzie Pocztowym),
 • przelew wewnętrzny w PLN z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego realizowany w systemie bankowości internetowej na rachunki osób trzecich (niezależnie od użytkownika bankowości internetowej uprawnionego do tego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego),
 • przelew zewnętrzny w PLN z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego realizowany w systemie bankowości internetowej (niezależnie od użytkownika uprawnionego do tego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego), z wyłączeniem doładowań telefonu, przelewów na rzecz ZUS, US.

Rachunek Smart Saver oprocentowany jest na 2% do kwoty zgromadzonych oszczędności 5 000 zł, a dla kwot powyżej 5 000 zł na 0,70% w skali roku. Jego otwarcie i prowadzenie jest bezpłatne. Odsetki na rachunku naliczane są od pierwszej wpłaty i dopisywane do rachunku co miesiąc. W każdej chwili możemy też zmienić sposób oszczędzania w systemie bankowości internetowej. Bez żadnych dodatkowych opłat i bez utraty odsetek możemy korzystać z oszczędności zgromadzonych na rachunku Smart Saver. Przelewy na nasze konto lub lokatę w ING są bezpłatne. Zapłacić możemy jedynie przelewając środki z Konta Smart Saver na rachunek zewnętrzny. Opłata za taki przelew wynosi 6 zł.

PKO BP – USŁUGA AUTOOSZCZĘDZANIE

Usługa Autooszczędzania w Banku PKO BP może zostać uruchomiona pod warunkiem posiadania jakiegokolwiek Konta Osobistego, oraz powiązanego z nim Konta Oszczędnościowego Plus. Korzystając z Autooszczędzania możesz wybrać jeden z trzech sposobów zasilania oszczędności:

 • przelew stałej kwoty od każdorazowej transakcji – np. 5 zł
 • przelew procentowej wartości po każdorazowej transakcji kartą– np. 5%
 • przelew końcówki kwoty zaokrąglonej do pełnych złotych od każdorazowej transakcji kartą (Przykładowo, jeśli zapłacimy w sklepie kartą 43,50 zł, bank zaokrągli to do 45 zł i 1,5 zł przeleje na oprocentowany rachunek oszczędnościowy)

Transakcje, na których możemy oszczędzać to transakcje kartą do konta i/lub, transakcje IKO i/lub, przelewy (w tym zlecenia). Możemy jednocześnie zdecydować się na wszystkie 3 opcje, bądź z którejś z nich zrezygnować. W związku z tym, że usługa Autooszczędzania powiązana jest ze zwykłym Kontem Oszczędnościowym, możemy z tego rachunku dowolnie korzystać np. samodzielnie dokonując przelewów. wpłat i wypłat. Co więcej z Kontem Oszczędnościowym Plus mamy możliwość wpłaty i wypłaty środków bez utraty odsetek.

Prowadzenie Konta Oszczędnościowe Plus, z którym powiązana jest usługa Autooszczędzania wynosi 1 zł miesięcznie. W przypadku pierwszego przelewu na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim SA dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym Bank nie pobiera opłaty. Warto zaznaczyć, że w ten sposób zyskujemy 3 bezpłatne przelewy: pierwszy przelew w danym miesiącu w Oddziale, pierwszy przelew w danym miesiącu za pośrednictwem serwisu telefonicznego oraz pierwszy przelew w danym miesiącu za pośrednictwem serwisu internetowego. Każdy kolejny przelew zlecony w Oddziale i telefonicznie kosztuje nas 9,99 zł, a każdy kolejny zlecony w serwisie internetowym 7,99 zł.

Wysokość oprocentowania dla każdego przedziału kwotowego wynosi:

 • 0,5% – poniżej 50 tys. zł
 • 0,6% – od 50 tys. zł poniżej 100 tys. zł
 • 0,7% – od 100 tys. zł poniżej 200 tys. zł
 • 1,0% – od 200 tys.  zł poniżej 500 tys. zł
 • 1,1% – od 500 tys. zł poniżej 1 mln zł
 • 1,2% – od 1 mln zł

Jeżeli więc kwota zgromadzonych środków na Koncie Oszczędnościowym wynosi 70 000 zł to oprocentowanie liczone jest w następujący sposób: 0,5% dla kwoty poniżej 50 000 zł i 0,6% dla pozostałej kwoty 20 000 zł. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec miesiąca kalendarzowego.

GETIN BANK – USŁUGA ZACHOWAJ RESZTĘ

Aby odkładać oszczędności przy okazji zakupów w Getin Banku należy posiadać Konto Getin UP oraz Konto Oszczędnościowe Skarbonka i powiązać je z usługą „Zachowaj Resztę”. Dzięki temu zaoszczędzimy środki dokonując płatności kartą. Getin Bank proponuje nam oszczędzanie zaokrąglając nasze wydatki w określony sposób:

 • Zaokrąglenie kwoty naszej transakcji do 1 zł
 • Zaokrąglenie kwoty naszej transakcji do 5 zł
 • Zaokrąglenie kwoty naszej transakcji do 10 zł

Konto Oszczędnościowe Skarbonka prowadzone jest bezpłatnie. Bank nie pobiera opłaty za pierwszą operacje (przelew lub wypłata) w miesiącu kalendarzowym, natomiast każda kolejna operacja to koszt 9 zł (za kolejne przelewy/wypłaty w miesiącu kalendarzowym). Przelewy z konta oszczędnościowego na Lokaty w Banku są bezpłatne. Oprocentowanie rachunku wygląda następująco:

oprocentowanie skarbonka

CREDIT AGRICOLE – USŁUGA CA SAVER

W Credit Agricole transakcje, które podlegają usłudze CAsaver to wyłącznie płatności kartą. Z usługi mogą korzystać posiadacze kont osobistych: 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, PROSTOoszczędzające PLUS lub PROSTOoszczędzające PREMIUM. Do jednego z ww Kont, należy posiadać Rachunek Oszczędzam, utworzony w ramach swojego konta. Usługa CAsaver pozwala nam na odkładanie reszty w jednym 3 sposobów:

 • Zaokrąglenie kwoty naszej transakcji do 0,50 zł
 • Zaokrąglenie kwoty naszej transakcji do 1 zł
 • Zaokrąglenie kwoty naszej transakcji do 5 zł

Rachunek Oszczędzam oprocentowany jest obecnie na 0,16% w skali roku, a do wyboru mamy sposób w jaki będziemy odkładać nasze oszczędności: z dzienną lub kwartalną kapitalizacją odsetek. Konto oszczędnościowe powiązane z usługą CAsaver prowadzone jest bezpłatnie. Darmowy jest również pierwszy przelew z Rachunku Oszczędzam w miesiącu kalendarzowym natomiast każdy kolejny kosztuje od 5 zł do 10 zł w zależności od tego jakie Konto Osobiste posiadamy w Credit Agricole.

Więcej o rachunkach CA przeczytacie na naszym blogu, za pośrednictwem, którego możecie również otworzyć taki rachunek korzystając z promocji 200 zł za przeniesienie i 200 zł za otwarcie Konta w Credit Agricole.

mBANK - USŁUGA mSAVER I mSAVER PLUS

mBank daje nam dwie formy Regularnego oszczędzania poprzez usługę mSaver, która polega na odkładaniu środków na rachunek mSaver, czyli bardzo podobnie jak w wyżej opisanych programach innych Banków, oraz usługę mSaver Plus, który jest sposób na długofalowe oszczędzanie a w ramach produktu możemy inwestować samodzielnie wybierając maksymalnie 5 z dostępnej puli Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Transakcje, z których odkładana jest wskazana przez nas część gotówki to: płatności kartami kredytowymi i debetowymi do eKonta, przelewy zewnętrzne oraz wypłaty z bankomatów. Bank wyklucza z usługi przelewy własne, przelewy przyszłe (zlecenia stałe, polecenia zapłaty) oraz przelewy SEPA, SWIFT, SORBNET i ekspresowe. W ramach usługi mSaver możemy odkładać „resztę” w następujący sposób:

 • poprzez procent wartości transakcji od 1% do 15% 
 • poprzez stałą kwotę po każdej transakcji w przedziale od 3 zł do 10 zł
 • poprzez zaokrąglenia kwot transakcji do pełnych dziesiątek złotych (np.: dla transakcji za 176,20 zł, zaokrąglenie do 180 zł wynosi 3,80 zł)

Oprocentowanie nowo otworzonych rachunków mSaver przez pierwszy miesiąc to 1,0% w skali roku. Po pierwszym miesiącu dla kwoty od 20 000 zł oprocentowanie wynosi 0,50%, a dla kwoty do 20 000 zł 1,0% pod warunkiem, że różnica pomiędzy średnim saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z miesiąca wcześniejszego jest większa lub równa 100 zł. Rachunek mSaver prowadzony jest bezpłatnie. Opłaty za przelewy z rachunku są zróżnicowane pod względem ilości wykonywanych operacji oraz wieku Posiadacza usługi i zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji wyglądają następująco:

msaver mbank

Jeżeli jesteście zainteresowani otwarciem Konta w mBanku to możecie otworzyć je w jednej z dwóch aktualnie trwających w Banku promocji: Do 300 zł zwrotu za zakupy, 50 zł premii dla poleconego i 4 bilety do kina Helios lub Karta Rossmann o wartości 100 zł lub eKonto Standard w promocji z lokatą na 3,5%.

Podsumowanie

Usługa Saver, polegająca na automatycznym odkładaniu środków to idealne rozwiązanie dla osób, które nie mogą zmobilizować się do odkładania gotówki, albo które przetrzymują je w innej formie całkowicie nieoprocentowaną. Banki świadczą na dla nas usługi automatycznego oszczędzania na bardzo podobnych zasadach. Nieznacznie różnią się rodzaje i metody odkładania środków, oprocentowanie czy transakcje, od których możemy oszczędzać „resztę”. Decydując się jednak na usługę programów regularnego i systematycznego oszczędzania powinniśmy rozważyć również warunki prowadzenia rachunku w danym Banku, aby nie okazało się, że prowadzenie Konta Osobistego kosztuje nas więcej niż samo odkładanie nieznacznych kwot na rachunki oszczędnościowe.

[table id=16 /]

Podsumowanie

Usługa Saver, polegająca na automatycznym odkładaniu środków to idealne rozwiązanie dla osób, które nie mogą zmobilizować się do odkładania gotówki, albo które przetrzymują je w innej formie całkowicie nieoprocentowaną. Banki świadczą na dla nas usługi automatycznego oszczędzania na bardzo podobnych zasadach. Nieznacznie różnią się rodzaje i metody odkładania środków, oprocentowanie czy transakcje, od których możemy oszczędzać „resztę”. Decydując się jednak na usługę programów regularnego i systematycznego oszczędzania powinniśmy rozważyć również warunki prowadzenia rachunku w danym Banku, aby nie okazało się, że prowadzenie Konta Osobistego kosztuje nas więcej niż samo odkładanie nieznacznych kwot na rachunki oszczędnościowe.

 

Porównanie usług Saver i warunków prowadzenia Kont.